CRlTERlS DE MILLORA DE LA URBANITZACIÓ, MANTENIMENT I, ACCESSlBlLlTAT DEL PASSEIG LLUÍS MUNCUNILL.

El Passeig Lluís Muncunill presenta actualment, al cap de més de quinze anys de la seva construcció, diferents aspectes que requereixen una correcció de determinats elements de la seva urbanització mitjançant I'execució de les operacions de manteniment i de reposició. Es plantegen un conjunt d'actuacions orientades a la millora de les actuals condicions generals de la urbanització del Passeig Lluís Muncunill, del manteniment i conservació de les mateixes i de millora de l’accessibilitat del mateix.

Attachment: Document (4.57 MB)