Monument a la incompetència

Recordo que un dels consell que hem repetien de petit per quan arribés a gran i un cop escollida l’activitat que més m’agradès, que per sobre de tot ho fes de forma correcta i responsable. A uns altres els exigien que fóssin els millors; a mi no m’exigien l’excel.lència; només m’exigien responsabilitat.
Precisament es aquesta qualitat la que han deixat de exercir els operaris de l’arranjament del pi pinyoner situar a la carretera de Rellinars, a l’alçada de la masia de Can Colomer.
Els dissenyadors del projecte urbanístic al ejecutar el traçat de la nova carretera de Rellinars van ser sensibles a la presència d’aquest arbre centenari i el van protegir tot i que quedava al bell mig de la vorera, amb el vist-i-plau de tothom.
Però, vet-ho aqui, que algú ordena fer unes tasques de “conservació” consistents tallar algunes arrels, i envien una brigada a afectuar-les.
Mentre efectuen aquesta tasques de “conservació” un veï de la zona s’apropa i els comenta que si continuen amb el que estan fent i tallen les arrels que estaven tallant, l’arbre no sobreviurà; els operaris imbuits de la prepotència que atorga un pic i una pala amb adhesiu acreditatiu, l’enviem elegantment a pastar fang i aqui s’acaba la cosa. Mai millor dit, s’acaba; perquè tal i com els va vaticinar el veï l’arbre ja és mort i hores d’ara s’està reclamant la reposició d’aquest magnífic exemplar de pi pinyoner.
Però jo no sóc partidari de la seva substitució immediata; si més no, fins que el pi actual no caigui per si sol. De passada podrà ser contemplat com un magnífic monument a la incompetència; no institucional, sinó individual. I que els responsables d’aquest “arbricidi” cada vegada que passin per la carretera Rellinars, els caigui la cara de vergonya.

D. Romera

LA NUESTRA ENTIDAD DENUNCIA EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA LA ZONA INFANTIL Y FUTURA ZONA VERDE DE LA CALLE SERON

LA NUESTRA ENTIDAD DENUNCIA EL ESTADO QUE SE ENCUENTRA LA ZONA INFANTIL Y FUTURA ZONA VERDE DE LA CALLE SERON
Después de varias quejas de los vecinos a nuestra entidad, la Asoción expone al Ayto de Terrassa que el Ayto de Terrassa dialogó con los promotores del Plan Parcial Can Colomer- Torrent Mitger, representados por la Junta de Compensación del Sector que aceptó adelantar una actuación de la urbanización consistente en mejorar el deficiente estado del Parque Infantil de la calle Serón, limpiar la Zona verde lindante y acondicionarla según lo indicado en el Plan Parcial y desbrozar parte del Cauce del Torrent Mitger, en concreto desde la embocadura del colector del Torrente
Hasta cerca de la Ctra. de Rellinars. Y ello, en aras del bien público porque estos ámbitos lindan con la trama urbana y por ello su mal estado perjudica a los vecinos de Poble Nou; además forman parte del Plan Parcial Can Colomer- Torrent Mitger y por ello su adecuación corresponde a los promotores de este plan parcial.
El 20 de marzo del pasado año 2012, se iniciaron las obras con una visita del Sr. Jordi Ballart, en aquel momento Tte. De Alcalde de Urbanismo, acompañado de varios concejales, técnicos del Ayto, y Medios de Comunicación (TV y periodistas). En la visita varios miembros de nuestra AVV estuvimos presentes. Los técnicos nos explicaron el Proyecto, se dijo que las obras durarían unos 6 meses, que el Parque Infantil y la zona verde lindante quedarían terminadas y que, a partir de entonces su mantenimiento correspondería al Ayto.
Las obras se fueron desarrollando cumpliendo los objetivos y con buen ritmo. A finales del pasado año en la zona verde se habían plantado árboles e hierba, colocado puntos de luz y hecho caminos en la tierra.
Por el contrario en el Parque infantil lindante no se ha actuado; ni se ha hecho mejora alguna ni potenciado su iluminación como se convino.
Además, la zona verde lindante se está degradando porque está abandonada por completo; la valla que da a la calle Serón no se ha sacado pero en diversos puntos está abierta con lo que en vez de una zona verde se está transformando en un enorme pipi-can; este año no se ha hecho mantenimiento alguno por lo que las malas hierbas están saliendo con fuerza, la hierba está clapeada por falta de riego y en las zonas con pendiente es inexistente, se han hecho surcos en la tierra. De seguir así, en pocos meses la limpieza y adecuación no habrán servido para nada.
Igualmente en el cauce del Torrent Mitger va surgiendo la maleza con fuerza y ello propiciará la aparición de fauna poco adecuada para los cientos de nuevos vecinos que residen, desde principios de año, en los 128 pisos de alquiler construidos por “ La Caixa” y que están a pocos metros del Cauce del Torrent.

Festa de la primavera 2013

Festa de la Primavera 26 de mayo 2013
PLAÇA DE CAN ROCA a las 10 horas

Amb motiu del dia internasional de la dansa:
Mostra de classes obertes,
Clàssica, Moderna, Bollywood, Espanyola i Flamenc

A càrrec de l’estudi de Miria Ferrer

XOCOLATADA
per els menuts i si en queda tambè pel grans

A càrrec de la AAVV POBLE NOU – ZONA ESPORTIVA (LASOSI)

TALLERS
Jocs i activitats per nens i nenas de totes les edats a càrrec de L’Esplai LA FERA.

Recollida d’aliments a benefici d’el Rabost.

Organitzan:
la AAVV POBLE NOU ZONA – ESPORTIVA (LASOSI)
L’ESPLAI LA FERA

L’Ajuntament amenaça l’Agència de l’Aigua amb un contenciósEl Consistori ha formulat un requeriment a l’ACA per tal que executi els treballs de manteniment de les rieres que té pendents

L’Ajuntament de Terrassa ha formulat un requeriment a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) sol·licitant l’execució dels treballs de manteniment de les rieres que té pendents a la ciutat, en els trams on la pròpia ACA va valorar que hi havia risc d’inundació en el seu escrit de març de 2012, i per tant, on era prioritari actuar, concretament a la Riera del Palau i a la Riera de Les Arenes.

Així mateix, l’Ajuntament ha rebutjat la petició de l’ACA de cofinançament d’aquestes actuacions, ja que “el manteniment i preservació de les rieres és competència de la Generalitat de Catalunya”, tal i com estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei d’Aigües de Catalunya. A més, el Consistori afirma que “la normativa catalana regula que la conservació de les lleres és un dels objectius de planificació hidrològica que ha de ser finançat amb el cànon de l’aigua que l’ACA cobra directament entre la ciutadania i les empreses”.

El requeriment que ha presentat l’Ajuntament de Terrassa és el pas previ a la interposició d’un recurs contenciós administratiu davant la negativa de l’ACA d’assumir el 100% del cost de les actuacions pendents a la nostra ciutat. L’Ajuntament va rebre, el 25 de febrer passat, una carta del director de l’ACA sol·licitant el compromís municipal de finançar la meitat dels treballs previstos a la Riera de Les Arenes per a aquest any, com a condició necessària per iniciar la seva tramitació.

En aquest punt de la ciutat, està previst fer una aclarida d’arbres i de vegetació, actuació inclosa al Programa de manteniment i conservació de lleres públiques per al període 2012-2013 aprovat el juny de 2012 pel Consell d’Administració de l’ACA. En el requeriment realitzat, l’Ajuntament de Terrassa reclama a l’ACA que porti a terme aquest projecte a la Riera de Les Arenes, especialment en els trams en què hi ha més acumulació d’arbres i de vegetació, per tal de garantir el correcte funcionament hidràulic d’aquest espai fluvial.

A la Riera del Palau
En aquesta darrera carta de l’ACA, no es fa cap referència a la petició de l’Ajuntament de Terrassa d’ampliar els treballs realitzats l’any passat a la Riera del Palau. Amb aquesta actuació, no es va recuperar totalment la secció de desguàs del tram on l’ACA valorava que hi havia risc d’inundació en un escrit de 14 de març de 2012 i que, per tant, era prioritari actuar.

Davant d’aquest fet, l’Ajuntament de Terrassa va demanar, el novembre de 2012, que l’ACA assumís una actuació complementària a la Riera del Palau per evitar els riscos d’inundació. Al gener d’aquest any, l’ACA va adreçar una carta de resposta a l’Ajuntament informant que es valoraria aquesta petició, en funció de les disponibilitats pressupostàries i dels acords del Consell d’Administració. Així mateix, el 29 de gener es va fer una inspecció per part dels tècnics municipals i de l’ACA per valorar el volum de terres
pendents de retirar per poder recuperar la secció de desguàs del tram de la Riera del
Palau. En aquesta visita, també es va comprovar els trams de tres rieres de la ciutat
que presenten actualment problemes d’erosió on es podrien abocar les terres pendents de retirar en aquest tram de la Riera del Palau.

Després d’aquestes gestions i de la visita tècnica, l’Ajuntament de Terrassa ha rebut
la carta de l’ACA recordant l’actuació realitzada l’any 2012 a la Riera del Palau, però
sense manifestar cap compromís per fer els treballs complementaris necessaris i
reclamant el cofinançament del projecte pendent a la Riera de Les Arenes. Aquest
fet ha estat valorat per l’Ajuntament com una “negativa de l’ACA a assumir les seves
responsabilitats” i, per aquest motiu, s’ha decidit fer el requeriment previ a la
interposició d’un recurs contenciós administratiu.

A part dels treballs de manteniment prioritaris que s’han reclamat amb aquest
requeriment, també hi ha d’altres actuacions que l’Ajuntament ha sol·licitat a l’ACA al llarg dels darrers anys i que continuen pendents d’executar. Aquest és el cas de la neteja de la vegetació de diversos trams de la Riera de Palau (als barris de La Maurina, La Cogullada, Palau Nord i Can Guitard) i de la part final del Torrent de
Vallparadís (reparació talussos i retirada de vegetació). També s’ha demanat que es
facin actuacions puntuals a la Riera de Gaià, al Torrent de la Grípia i al Torrent
Mitger.