Informe d’Urbanisme Juny 2013/Juliol 2014

En aquest document és relacionen les actuacions més importants que s’han treballat i gestionat des de la Comissió d’Urbanisme durant el periode comprés entre juny 2013 a juliol 2014