Resposta al Gerent del Club Natació Terrassa

 

Declaracions Sr
L’Associació de Veïns Poble Nou – Zona Esportiva, vol puntualitzar les declaracions del Sr. Joan Celma, Director General del Club Natació Terrassa, aparegudes a la versió impresa del periòdic La Torre del mes de maig.
En relació a les declaracions aparegudes en aquest mitjà en les que es menciona la nostra Associació de Veïns, volem fer públiques unes puntualitzacions sobre el relat que fa el Sr. Celma de la reunió entre diversos regidors de l’Ajuntament de Terrassa, dirigents del Club Natació Terrassa i membres de l’Associació de Veïns, i que al nostre parer són fetes des d’una òptica partidista manipulant la realitat en benefici propi.
En la seva parcial narració dels fets, comenta que en va reunir amb representants de l’Associació de Veïns, cosa que evidentment és certa; qualsevol persona que no conegui el tema potdeduïr d’aquestes paraules que la reunió ha estat motivada per un exercici de transparència del Club Natació Terrassa, que a iniciativa pròpia convoca a l’AAVV per informar-los del seu projecte; quan la realitat és totalment contrària, la reunió és el fruit de diverses reclamacions de l’AAVV tant a l’Ajuntament com al CNT arran de les noticies aparegudes en el seu dia que donaven per fet que l’aparcament estaria totalment operatiu al mes de juny, aplicant una política de fets consumats.
D’altra banda, el Sr. Celma manifesta que la tant la presidenta com els representants de l’Associació de Veïns veuen amb bons ulls la idea, la qual cosa torna a ser una afirmació parcial i interessada del que realmente es va acordar, doncs s’està obviant que el que realment varem dir és que no ens hi opondriem sempre que el projecte acomplís tota la normativa urbanística i esportiva, doncs en l’espai afectat es celebren competicions esportives del Consell Escolar, aquesta “coletilla” va ser refrendada pels representants del consistori que es van comprometre a no signar l’aprovació de cap projecte que no s’ajustés estrictament a la normativa. En resum, el Sr. Celma només explica a l’opinió pública la part de la veritat més beneficia a la seva iniciativa.
Aquesta Associació ha estat respectuosament prudent amb els acords adoptats i no s’ha pronunciat públicament envers el tema fins que no es presenti un projecte definitiu aprovat pel Consitori amb la finalitat d’evitar atiar una polémica inútil que no beneficia ningú,
De les manifestacions efectuades pel Director General del Club Natació Terrassa, la opinió pública pot deduir que l’Associació de veïns és còmplice del seu projecte i amb aquesta nota volem deixar ben palés que els nostres objectius sempre han estat reivindicar l’acompliment de les normatives vigents.