Mon Repós (Història)

JOAQUÍN TORRES-GARCÍA, ENTRE MONT D’OR I MON REPÒS (1912-1918)
Eduard Vives i Noguera (Director Fundació Cultural Caixa de Terrassa)