ICV demanarà al Parlament desprogramar el IV Cinturó

A la proposta també insta a la Generalitat a desafectar els terrenys afectats pel projecte de la B-40 i al Ministerio de Fomento a acabar les obres iniciades l’any 2007 entre Viladecavalls i Olesa