COMUNICAT DE PREMSA

COMUNICAT DE PREMSA
LA FAVT aconsella no obrir la porta, no facilitar mai factures i denunciar qualsevol actuació que es consideri estranya
La liberalització d’alguns serveis ha significat pels veïns i veïnes un mal de cap i, en cap cas, una competència que faci baixar els preus. Ofertes trampes, comercials sense escrúpols que amb mentides es colen a les cases, demanen factures i per birli-birloque, ens trobem que hem canviat d’empresa de subministrament.
Des de la FAVT hem detectat una nova campanya d’aquests comercials que amb credencials d’una empresa diu ser d’altre, demanen l’última factura per comprovar si ens pertoca unes ajudes o reducció de tarifa. La FAVT aconsella no facilitar cap informació, no facilitar factures i no obrir la porta.
Si detecta aquestes situacions truqui a l’Ajuntament (010) o a la FAVT (937 891 397).