10.000 m3 d’aigua dalt de la muntanya de Can Boada de Terrassa

En la primera fase de les obres de reforma i millora del dipòsit de Mina a Can Boada s’ha col·locat un cinturó metàl·lic, que anirà posteriorment formigonat. L’objectiu principal és prémer la base dels contraforts per reforçar-los i assegurar l’estabilitat de tota l’estructura. La reforma en les instal·lacions d’abastament d’aigua potable, així com també el projecte de rehabilitació estructural del dipòsit gran, suposa una inversió aproximada de 928 mil euros, executable per fases anyals, fins a l’exercici 2014.