Eco Equip: vaga indefinida amb inici per el proper 13 de Novembre

Com vostès ja saben ,el comitè de Eco Equip Sam té registrat en el departament de treball de la Generalitat de Catalunya una declaració de vaga indefinida amb inici per el proper 13 de Novembre d´enguany, entre d´altres coses per la vulneració reiterada per part de l’empresari del nostre conveni col·lectiu vigent que regeix les relacions laborals de Eco Equip Sam etc.….

Per aquesta raó quedem a la vostra disposició per explicar i donar totes les explicacions que vostes volguin.

Atentament:
Secretari del comite de la empresa ECO Equip Sam