Acord gairebé unànime per mirar de reduir les llistes d’espera als hospitals

L’equip de Govern ha rebut el suport del PP un cop retirades unes referències a la política d’impostos i al copagament. CiU ha votat en contra de tres punts que critiquen la política d’ajustos de la Generalitat

Lista de espera de operaciones, oficial, según la WEB de CATSALU, real ?????

Hospital de Terrassa
XII/2010 = 1.325 personas
XII/2011 = 1.954 personas
aumento del 47,47 %

Hospital Mutua de Terrassa
XII/2010 = 2.311 personas
XII/2011 = 3.603 personas
aumento del 55,90 %

Total hospitales Tarrassa
XII/2010 = 3.636 personas
XII/2011 = 5.557 personas
aumento del 52,83 %

Total Catalunya
XII/2010 = 56.670 personas
XII/2011 = 80.540 personas
aumento del 42,12 %

Pregunta: porque Terrassa esta un 10,71% por encima de la media de Catalunya