Convocatòria Assemblea General de Sosis/es

CONVOCATÒRIA
ASSEMBLEA GENERAL
DE SOCIS/ES

La Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Poble Nou i Zona Esportiva, convoca a la Assemblea General de Socis/es de la entitat que tindra lloc el proper dijous 17 de maig a Local de la A.V.V. Poble Nou i Zona Esportiva, a les 19,30 hores.

ORDRE DEL DIA

1 – Balanç econòmic i de gestio 2011
2 – Informe d’Urbanisme
3 – Dimissió de la Junta Actual
4 – Elecciò de la Nova Junta
5 – Projecte i Pressupost 2012
6 – Precs i Preguntes

Cnfiem en la teva assistència

LA JUNTA DIRECTIVA