FECSA-ENDESA ha retirat un tram de línia aèria que discorria per la Ronda de Ponent al barri del Poble Nou – Zona Esportiva

Des d’Urbanisme i Medi Ambiet del Ayuntament mos han informat avui, que la setmana passada, FECSA-ENDESA ha retirat un tram de línia aèria que discorria per la Ronda de Ponent al barri del Poble Nou – Zona Esportiva.
El tram retirat té una longitud d’uns 200 metres, i ha comportat la retirada de 4 torres metàl·liques, i com es pot apreciar, l’impacte visual (positiu) de la retirada és força important.
L’actuació s’emmarca dins del procés gradual de retirada de línies aèries de distribució en mitja i baixa tensió que es ve realitzant al conjunt de la ciutat a partir d’actuacions diverses per part de FECSA-ENDESA i de particulars.