5554 en llista d’espera

La mitjana de dies d’espera a la zona de Terrassa és el doble de la mitjana a Catalunya 91 dies