L’àmbit del Torrent Mitger disposarà d’un espai verd de 4.500 m2

Era una reclamació de l’AV de Poble Nou i Zona Esportiva. L’Ajuntament de Terrassa ha aconseguit que la Junta de Compensació del sector de Can Colomer n’hagi assumit l’arranjament. S’enllestirà en tres mesos