Al nostre terme municipal estem patint una plaga greu que afecta les palmeres tipus Phoenix i Washingtonia

Tenim afectació tant en les palmeres de carrers i jardins, com en patis particulars i municipals i finques de l’entorn natural, i treballem amb el servei de jardineria per fer-hi front.