El nord de la ciutat tindrà un front d’edificis per a empreses del tercer sector

La junta de govern ha aprovat el Pla de Millora de la Franja Nord de la Ciutat per avançar en el desenvolupament urbanístic del Parc Científic i Tecnològic Orbital 40. S’ubicarà en els sectors adjacents al Quart Cinturó