Quatre propostes de resolució centraran l’últim ple ordinari de l’any

El PP demana impulsar, amb caràcter urgent, les actuacions necessàries per a la neteja de la vegetació a la riera del Palau, la riera de Les Arenes i el Torrent Mitger.