ALEGACIONES A LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL CAN COLOMER- TORRENT MITGER, SECTOR PP-CCO001.

Presentada en el Ayuntamiento de Terrassa, con el nº. 101601, el 29 de noviembre del 2011

Attachment: Document (13.35 kb)