Neteja de la Riera del Palau

Els trams objectiu de la neteja dins el municipi de Terrassa seran la Riera del Palau, des de l’Orbital B-40 fins Can Carbonell, i el Torrent de La Grípia, des de la Carretera de Castellar fins la via del tren de Renfe.