L’adequació d’un tram del Torrent Mitjer i d’un espai lliure del carrer de Marià Benlliure, al barri del Poble Nou i Zona Esportiva,