CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS/ES

Un cop finalitzada l’asemblea Extraordinària, tindrà lloc el mateix dijous 26 maig al Local de l’AVV Poble Nou i Zona Esportiva, a las 20h., l’Assemblea General Anual de Socis/es.

Ordre del dia

1. Balanç econòmic i de gestió 2010
2. Informe d’Urbanisme
3. Projecte i Pressupost 2011
4. Precs i Preguntes.