L’Ajuntament aprova les millores d’urbanització del passeig de Lluís Muncunill

L’Ajuntament aprova les millores d’urbanització del passeig de Lluís Muncunill

Urbanisme
13/05/2011
Els treballs aniran a càrrec del Servei de Manteniment Urbà.

L’Ajuntament de Terrassa ha aprovat un document amb els criteris de millora de la urbanització, el manteniment i l’accessibilitat que cal portar a terme al Passeig de Lluís Muncunill, situat al barri de Poble Nou i Zona Esportiva. Aquest passeig, construït fa 15 anys, presenta algunes deficiències de conservació derivades del seu disseny arquitectònic i, per millorar la seva urbanització, s’ha elaborat un llistat d’intervencions a realitzar. Aquest document, aprovat en la darrera reunió de la Junta de Govern, és fruït del treball realitzat conjuntament pels tècnics municipals i per l’Associació de Veïns de Poble Nou i Zona Esportiva.

La proposta d’obres a realitzar distingeix tres àmbits d’actuació: la zona central de passeig, els laterals i els quatre espais de confluència amb els carrers d’encreuament del Passeig de Lluís Muncunill. Entre les millores a realitzar destaca la renovació de paviments, la plantació de nous arbres, la reparació d’escocells o la instal·lació d’una zona de jocs infantils. També s’instal·laran pilones en l’accés situat davant de l’Oficina de Correus. La relació d’intervencions proposada és la següent:

Actuacions a la zona central del Passeig de Lluís Muncunill:
Completació de les actuacions de substitució d’arbrat en mal estat
Renovació, consolidació i rectificació de pendents del sauló
Superfície total de sauló a renovar: 2.356 metres quadrats
Substitució de paviment de sauló per paviment continu en el tram d ela cruïlla amb el carrer Dr. Cistaré. Superfície de 85metres quadrats
Implantació de jocs infantils i jocs esportius per a la gent gran, en els tres trams del passeig central
Completació de l’actual mobiliari urbà, amb la instal·lació de bancs individuals i més paperers.
Actuacions en els espais de confluència amb els carrers d’encreuament
Substitució de sauló per paviment continu enrassats amb asfalt: 3.560,73 metres quadrats
Rectificació del nivell de paviments en diferents rasants: 773,50 metres quadrats
Plantació de nou arbrat: 11 lledoners.
Actuacions en els espais laterals
Substitució de l’arbrat pendent: 45 unitats
Reparació d’escossells en mal estat: 20 unitats
Ampliació de la superfície d’escossells i completació amb zones de parterres: 85 metres quadrats
Eliminació de parterres existents: 45 metres quadrats
Renovació de paviments en mal estat: 999 metres quadrats
Els treballs aniran a càrrec del Servei de Manteniment Urbà de l’Ajuntament de Terrassa i s’aniran executant paulatinament d’acord a l’operatiu ordinari de manteniment que realitza aquest servei municipal. Una de les actuacions previstes, però, ja s’ha portat a terme, com és la construcció d’un pas de vianants elevat a la cruïlla del Passeig de Lluís Muncunill amb carrer de Dibuixant Avellaneda. Aquest és un dels quatre passos elevats que contempla el document de millores aprovat per l’Ajuntament de Terrassa i, en aquest cas, ha anat a càrrec del Servei de Mobilitat. Així mateix, el dia 11 de maig va entrar en funcionament un nou semàfor a la carretera de Matadepera, a l’alçada del Passeig de Lluís Muncunill, amb l’objectiu de potenciar aquest eix. Aquesta instal·lació semafòrica compta amb un polsador que dóna prioritat als vianants en cas que activin la demanda. Mentre no s’utilitza, la fase sempre està en color verd per als vehicles.