Solucionat el perill de les basses del carrer Maria Benlliure

Després de la visita de l’Ajuntament, (Alfredo Vega, Lluïsa Melgares i un tècnic municipal) i membres d’aquesta Associació i de la presentació d’una instància demanant una actuació urgent per solucionar un problema d’insalubritat pública i evitar accidents en els terrenys del pla parcial de Can Marcet, confrontants amb el carrer Maria Benlliure, tram entre els carrers Lectura i Blanca de Centelles, el dia 4 de maig es va efectuar aquesta actuació solucionant el problema del perill que representen les basses, i queda pendent de netejar la zona dels horts.