COMUNICAT DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE POBLE NOU – ZONA ESPORTIVA EN RELACIÓ A LA LÍNIA 5 DE AUTOBUSOS.

L’Associació de Veïns de Poble Nou – Zona Esportiva, fidel a la seva filosofia de servei envers tots els veïns/es del nostre barri i davant la polèmica suscitada per la modificació del trajecte de la Línia 5 dels autobusos, amb aquesta nota vol deixar pública constància de la nostra posició davant aquest tema que descriurem cronològicament, deixant palès el nostre compromís amb les reivindicacions legítimes de tots els veïns/es.

. Durant el mes d’abril de 2009 s’efectuen unes modificacions al trajecte de la línia 5 dels autobusos al seu pas per el nostre barri consistent en traslladar les parades dels carrers Eduard Marquina i Adra a la Ronda de Ponent, el que suposa que l’autobús no passi pels carrers interiors. Al mateix temps es crea la línia 11 que enllaça el nostre barri directament amb l’Hospital de Terrassa.

. Un grup de veïns/es de Poble Nou, legítimament i amb ús dels seus drets, expressa la seva disconformitat amb el canvi d’itinerari, mitjançant instàncies dirigides a l’Ajuntament de Terrassa, exposant al mateix temps el tema a la nostra associació i sol-licitant el nostre recolzament.

. Quan aquesta Associació es coneixedora de la postura d’aquests veïns/es contacte amb l’Ajuntament amb la finalitat de demanar una reunió amb els responsables de transport públic i solucionar el tema amb el qual aquesta Associació es postula en defensa dels interessos dels veïns/es.

. La reunió es celebra poc temps desprès en el Centre Cívic Avel-lí Estrenjer, contant amb la presència de nombrosos veïns/es, membre de l`’Associació de Veïns i responsables municipals. En aquesta, l’Ajuntament va exposar que, de moment, es mantenia el nou itinerari de la línia 5 i que es faria un estudi d’usuaris/es de la línia, durant uns quants mesos. Les dades i conclusions d’aquest estudi es comunicaria més endavant en una nova reunió.

. Transcorregut nou mesos, es convoca una reunió que es celebra en el local social de l’Associació entre els responsables de transport públic de l’Ajuntament, membres de l’Associació de Veïns/es i una Comissió dels veïns/es afectats pel canvi de la línia d’autobusos. Després de moltes deliberacions i dels raonaments exposats pels membres municipals, la Comissió de Veïns/es afectats i els membres de l’Associació de Veïns queden conformes amb els canvis efectuats.

Sorprèn que, un any després i davant l’absència de cap disconformitat per part de la Comissió de Veïns/es que en el seu dia va arribar a un acord amb els responsables municipals, torni a reobrir-se un debat que per aquesta associació es tractava d’un tema solucionat, si més no, momentàniament. Debat que ha estat reobert una altra vegada al marge d’aquesta Associació i que ha comptat amb la col-laboració del representant del principal partit de l’oposició municipal Sr. Josep Rull, el qual, en cap moment, va consultar a la nostra associació el estat d’aquest tema.

La nostra Associació sempre ha recolzat les demandes dels veïns/es, però al mateix temps és necessari un contacte i recolzament recíproc per part dels propis veïns/es, i, en aquest cas no ha sigut així.

Això no significa que el tema estigui tancat per a la nostra Associació, ja que continuarem defensant, davant l’Ajuntament, les mesures que puguin haver per el nostre barri, tant en aquest tema, com en qualsevol altre, això sí, contant sempre amb la presència i recolzament dels veïns/es del nostre barri.

Junta AVV Poble Nou – Zona Esportiva