Remodelació del Passeig Lluis Muncunill

Avui al vespre, en el transcurs de la reunió celebrada al local de la nostra Associació entre tècnics de la Gerència d’Urbanisme, representants de comunitats de propietaris del Psg. Lluis Muncunill, i la Comissió d’Urbanisme de la nostra Associació i amb la presència del President del Consell Municipal del Districte V, Sr. F.Xavier Martin, ha estat presentada una proposta de remodelació del Pg. Lluiís Muncunill que es farà efectiva en diverses etapes i amb un termini màxim aproximat de 24 mesos.
La intenció de l’Ajuntament es establir un marc d’actuacions a realitzar paulatinament durant el transcurs de temps mencionat anteriorment fins a la total realització del projecte.
Cal destacar que el mencionat projecte respecta la peatonalitat del passeig i queda descartat el trànsit de vehicles d’una forma més o menys parcial tal i com quedava reflectida en alguna proposta anterior.
En un altre ordre de coses, en aquesta mateixa reunió, representants d’algunes comunitats de propietaris han fet palesa la seva intenció de respondre positivament a una proposta de l’Ajuntament referent a la cessió de l’ús dels espais verds privats d’aquestes comunitats.

Posarem en aquestes pàgines el projecte presentat, tan bon punt tinguem al nostre poder una còpia del mateix en format digital.