Inicien les obres per adequar la part posterior dels carrers Marià Benlliure i Josep Llimona

Després de 16 anys de lluites, protestes i reclamacions, aquesta setmana s’han iniciat les obres d’adequació de la part posterior dels carrers Marià Benlliure i Josep Llimona

El Projecte d’Adequació consistirà en la pavimentació de la part del terreny comprès entre el rasant superior del col.lector del Torrent Mitger i la part posterior de les vivendes dels carrers Marià Benlliure i Josep Llimona i fer un canal de recollida d’aigües pluvials que estarà connectat al col.lector en 4 punts diferents. El paviment no presentarà un pendent uniforme, ja que s’adaptarà el màxim possible a la situació de les vivendes amb l’objectiu d’allunyar les aigües pluvials.
També es plantaran alguns arbres i hem demanat la colocació d’uns bancs per fer de la zona un àmbit agradable per als veïns.
A l’altra banda del col.lector, al sector de la “Muntanyeta” es construirà una canal de recollida d’aigües pluvials connectades al propi col.lector en diversos punts. Aquí el moviment de terres es farà de forma que dificulti el pas de les aigües pluvials fins a les vivendes.

Si voleu veure el projecte està guardat a l’apartat: Documents – projectes