INSTÀNCIA A L’AJUNTAMENT PER DEMANAR LES MILLORES L’ESCOCELLS DE LA VORERA DE L’AVGDA. ABAT MARCET

IL.LUSTRE SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’EXCM. AJUNTAMENT DE TERRASSA

SOLICITUT DE MILLORES EN ELS ESCOCELLS UBICATS A LA VORERA DE L’AV. ABAT MARCET, AL COSTAT DEL CN. TERRASSA, ENTRE C / JOCS OLÍMPICS I LA CTRA. DE RELLINARS

Aquest tram de vorera de l’Avgda. Abat Marcet, tocant al CN. Terrassa, és un dels que passen més persones de la ciutat a causa dels milers de socis que té el accedeixen a les instal·lacions del Club Natació. Per això, és important que estigui en les millors condicions i en canvi no és així, pel que fa als escocells de la vorera. La majoria d’ells té un pam de profunditat, perquè la terra ha baixat, deixant visibles les arrels dels arbres i a més no es troben protegits per reixetes, excepte un, tocant la parada del BUS de la línia 8. Aquest fet, a més de donar mala imatge, és PERILLÓS per als ciutadans, perquè no seria d’estranyar que, qualsevol dia, algú es caigués i es fes mal.

És per això que l’AVV. DE POBLE NOU-ZONA ESPORTIVA

SOL.LICITA:

A l’Ajuntament de Terrassa que faci, sens demora, una actuació de millora en aquests escocells de la vorera, tocant al Club Natació, anivellant -los i posant reixes de ferro, que ja haurien d’estar posades, de la mateixa forma que ho estàn altres de similars en sectors cèntrics de la ciutat. Considerem que les reixes de ferro, són la millor opció per a aquest tipus d’arbres amb grans arrels, que hi ha ubicats en aquesta vorera, no obstant, podem acceptar altres opcions que considerin millors els tècnics municipals competents en el tema. I diem això, per les recents actuacions municipals als carrers Ample i Bartomeu Amat, al barri de Sant Pere, en què no s’han posat reixes sinó uns compostos sintètics, fins a nivell de voreres, si bé és cert que els arbres plantats en aquests carrers són petits i totalment diferents dels arbres de l’avinguda Abat Marcet.

Terrassa, 7 de Febrer de 2011 per la Junta Directiva