INSTAL.LACIÓ DE JOCS INFANTILS

IINSTAL·LACIÓ DE JOCS INFANTILS A LA ZONA VERDA SITUADA A LA CRUÏLLA DELS CARRERS MARIÀ BENLLIURE I TERQUE.

Aquest indret de Poble Nou és una zona verda de forma triangular situada davant la parada inicial de la línea 11 d`autobús i que en la actualitat està totalment desaprofitada.
Degut a que aquest sector del nostre barri té moltes mancances, l`Associació de Veïns va presentar l`any passat una proposta d´instal·lació d’uns joca infantils en aquesta zona per a ser votada en els Pressupostos Participatius.
La proposta va aconseguir arribar fins a la última fase dels Pressupostos, és a dir, a la Votació Popular i lamentablement no va assolir el suficient nombre de vots per a ser acceptada.,
No obstant això, l’Associació va continuar insistint davant l’Ajuntament fins que finalment s’ha tingut en compte la nostra petició fent efectiu el compromís que va assolir el propi Alcalde Sr. Pere Navarro que es va comprometre personalment en l’última reunió que vàrem celebrar en la seu de l’Associació de Veïns el passat mes de setembre.
En la reunió que vàrem celebrar el passat mes de desembre amb el departament d’Obres Públiques de l’Ajuntament s’ens va informar que el Projecte s’està finalitzant i que els Jocs Infantils s’instal·laran en el propers mesos.
Abans de la seva instal·lació s’ha d’efecutar una petita actuació en el triangle del terreny, consistent en la modificació de les rasants i tancar una part d’aquest espai.
També, s’haurà d’instal·lar un pas elevat per a peatons a la cruïlla dels carrers Marià Benlliure – Terque, per tal que els nens puguin accedir als Jocs Infantils amb total seguretat.

Si voleu veure el projecte està guardat a l’apartat: Documents – projectes